Uzmanlık Alanlarımız

 • Bebek Ruh Sağlığı 
 • Çocuk ve Ergen Ruh sağlığı
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Zeka Gerilikleri
 • Çocukluk Çağı Depresyonu 
 • Kaygı ve Korkular (Anksiyete Bozuklukları)
 • Takıntılar (Obsesif Kompulsif Bozukluk)
 • İstemsiz Hareketler (Tik Bozuklukları)
 • Dürtü Kontrol Bozukluğu
 • Öfke Nöbetleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Boşanma Süreci  ile ilgili Danışmanlık
 • Yas Danışmanlığı
 • Cinsel Kimlik Sorunları
 • Ergenlik Sorunları
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Yeme Sorunları
 • Uyku Sorunları
 • İnternet Bağımlılığı
 • Okul ile ilgili Sorunlar
 • Akran Zorbalığı
 • Alt Islatma / Kaka kaçırma
 • Utangaçlık / Çekingenlik
 • Özgüven Sorunları
 • Konuşma Sorunları
Fatma Akkuş Özdemir - Adana Çocuk ve Ergen Psikiyatri, Çocuk psikolojisi web tasarım ajansı iletişim